Forstå den nye knivlov på 10 minutter

Hvis du, ligesom så mange andre danskere, er i tvivl om den nye og meget omdiskuterede knivlov, kan du læse denne artikel, der fortæller dig alle nødvendige informationer, du skal bruge for at forstå loven til fulde.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2016, og den er først og fremmest mere lempelig end den tidligere lov. Men hvad betyder den nye knivlov for dig som forbruger?

Hvorfor ændre knivloven?

Indtil den 1. juli 2016 var det ulovligt at sælge og bære enhver kniv eller lignende genstand, som kunne åbnes med én hånd. Der var et stort mediepostyr omkring flere sportsbutikker, der havde fået enorme bøder for at sælge schweizerknive.

Flere privatpersoner og håndværkere fik ligeledes konfiskeret alt fra hobby- og jagtknive til multitools. Dette fik politikerne til at stille spørgsmålstegn ved knivloven, og mange erklærede sig enige i, at der var en lang række problematikker forbundet med den dengang eksisterende knivlov.

LÆS OGSÅ: A-kasse reglerne for 2017

Sådan er reglerne i dag

Efter den nye knivlov er trådt i kraft, er der en lang række forhold, der har ændret sig.

Loven siger blandt andet nu, at man ikke må bære knive eller blankvåben på offentlige tilgængelige steder, uddannelsessteder, fritidsordninger og lignende, med mindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller lignende.

Det betyder altså, at jægere og fiskere igen må gå med kniv, så længe det er knive, der er godt sikret, når de er foldet sammen, som eksempelvis disse fra friluftsland.dk:

Der er dog stadig en lang række ting, som du ikke må gøre:

  • Du må ikke bære kniv med tværstillet greb beregnet til stød (push daggers).
  • Du må ikke bære springknive og springstiletter
  • Du må ikke bære faldknive og faldstiletter
  • Du må ikke bære foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive).
  • Du må ikke bære knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd.
  • Du må ikke bære kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lignende.
  • Du må ikke bære kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand.

Alle disse former for knive er særligt farlige knivtyper og blankvåben, som ifølge våbenloven kræver våbentilladelse. Hvis du gerne vil søge om våbentilladelse, skal du rette henvendelse til politiet i den politikreds, hvor du har bopæl eller hjemsted.

Den nye knivlov omfatter også strengere straffe til tidligere voldsdømte, som bærer kniv på steder, hvor der erfaringsmæssigt er høj risiko for vold, eksempelvis i nattelivet eller i kriminelle miljøer.

Du er nu godt klædt på, hvis du særligt nyder at gå på jagt eller fiske, og du skulle gerne have erfaret, at du igen gerne må bære kniv i forbindelse med din hobby, såfremt du overholder ovenstående regler.

You may also like...

Leave a Reply