Guide til dagpenge reglerne 2018

Det “nye” system fra 2017 kan være svært at sætte sig ind i, men hvis du kender det førhenværende ved du allerede det meste – det meste forbliver altid det samme.

Ændringerne er ikke så uoverskuelige som de virker – tag bare et kig med her og de, om noget af det nye har indvirkning på dig:

Slut med dagpengeforvirring på det 3. semester af uddannelsen

Det tidligere krav på 18 måneders uddannelse inden dagpengeret blev forstået sådan at man – helt bogstaveligt – skulle have 18 måneders uddannelse.

Det efterlod de, der havde 3 semestre men kun 17 måneders uddannelse i en knibe, der helt konkret betød at de måtte søge dagpenge på trods af gratis akasse medlemskab i tiden op til endt uddannelse.

Det er nu slut, og de kortvarigt erhvervsuddannelse kan ånde lettet op.

Det kommer nu ikke an på den sidste eksamensdato men på uddannelsens normering – dog vil du først begynde at modtage dagpengene 18 måneder efter studiestart.

Optjening af ekstra dagpengetid

For hver time du arbejder i tiden mens du har ret til dagpenge, får du nu 2 timers ekstra dagpenge. Det var tidligere umuligt at gøre noget for at forlænge sin dagpengeret.

Du får altså dobbelt op på arbejde hvor du ellers var dækket ind af staten.

Loftet for, hvor meget tid du kan forlænge din dagpenge med er et år, ”indtjent” gennem arbejde over 1,5 år.

Læs mere om time-udbetalingen i anden del.

Nyuddannede får lavere satser

Passer du på følgende kriterier:

  1. Ikke forsørger
  2. Har dagpengeret pga. endt uddannelse

Er du vant til at få 82% af højeste dagpengesats under tidligere regler. Det er nu nedsat med 10,5% til 71,5% og gælder både hvis du allerede modtager dagpenge eller venter på at få dem.

Værnepligtige og nyuddannede forsørger har uændret dagpengesats – stadig 82% af højeste sats.

Her ser du desuden dagpengesatserne for 2018.

Anden del

Anden del trådte i kraft den 1. Juli 2017, og rummer også nogle ændringer du bør kende til. Husk på at det ikke er alle, blot de mest signifikante ændringer, der dækkes her. Så læs med her og forbered dig i god tid:

Timer i stedet for uger

Udbetalingen af dagpenge sker nu en smule mere nøjagtigt – nu har du et finit antal timers dagpenge du skal fordele på de 3 år. Det vil sige at:

  • Deltidsforsikring giver 3120 timers dagpenge
  • Fuldtidsforsinkring giver 3848 timers dagpenge

Som en udvidelse af det nuværende system med mulighed for optjening af ekstra dagpenge får du nu en såkald beskæftigelseskonto efter påbegyndt ret til dagpenge, hvor du kan indberette hvor mange arbejdstimer du har.

De kan så veksles til ekstra dagpenge efter behov.

Måneder i stedet for timer

Ja, det er rodet. Udregningen af din dagpengesats vil fremover ske på basis af din indtægt i de 12 bedste måneder økonomisk set ud af de sidste 24 måneder.

Hvis der er måneder uden indtægt sker udregningen på basis af din indtægt i alle måneder. Er der ingen indtægt i perioden overhovedet udvides perioden, der udvælges lønmåneder ud fra til de 36 måneder inden din ledighed.

Forkortet dagpengeperiode ved lang tids dagpengeforbrug

Der kan nu ryge en måned af den dagpengeberettigede periode, hvis man har modtaget dagpenge i 4 år samlet set inden for 8 år.

Karensændringer

Karens – det vil sige ”ingen penge” ganske simpelt – vil nu blive pålagt en dag hver 4. Måned.

Det kan ske hvis du:

  • Ikke indberetter +148 løntimer ved fuldtidsforsikring
  • Ikke indberetter + 97 løntimer ved deltidsforsikring

Kilde: fagmagasinet.dk/nye-dagpengeregler

You may also like...

Leave a Reply