Elektronisk affald er et stigende problem – også i Danmark

Elektronisk affald er et stigende problem, da det både er i kraftig stigning og samtidig er en særlig slags affald med en række miljømæssige problemer.

I denne artikel ser vi nærmere på udfordringerne og hvad man som dansker helt konkret kan gøre.

Hvorfor adskiller elektronisk affald sig fra andet affald?

Problemet med de elektroniske apparater, computere, skærme, hvidevarer osv. er at de indholder en række metaller, kemikalier og andre giftstoffer, som er ekstremt problematiske.

Her ses nogle af de udfordringer der er med indholdet i computere i en grafik fra Refurb.dk:

Det er fx. kviksølv, bly, cadmium (særligt i ældre skærme og computere), berylium, og bromerede flammehæmmere.

F.x indeholder loddetin 1/3 bly. Denne loddetin bruges til at fæstne komponenterne på printpladerne i langt de fleste elektroniske apparater og computere.

De er de senere år kommet en del stramninger på området, som bl.a begrænser brugen af bly i computere, skærme og andet elektronik, men det vil tage mange år at få udfaset de gamle produkter, og her er det vigtigt at man som borger er opmærksom på hvordan udstyret afhændes, når det ikke længere er funktionsdygtigt.

Udviklingen af affald fra elektronik og hvidevarer

Udover at netop denne type affald er en stigende udfordring for samfundet pga. indholdet af skadelige stoffer, så er der også en udfordring med at mængden af affald fra husholdningsprodukter, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, computere osv.

Mængden er nemlig kraftigt stigende, da vi bruger computere i kortere og kortere tid:

Dette kombineret med at vi køber flere og flere computere, betyder at det er et stigende samfundsmæssigt problem, som kræver håndtering og politiske såvel som private initiativer og løsningsforslag.

Det er ikke kun computere og mobiler der har en kortere og kortere levetid, det gælder også i høj grad fladskærme, projektorer og andre skærme.

Det er klart, at når vi bruger en computere i kortere og kortere tid, så medfører det også at vi køber flere og flere nye enheder, og at forbruget i samfundet dermed stiger tilsvarende.

Her ses en graf for mange computer der i gennemsnit sælges på verdensplan:

Det ses helt tydeligt, at vi i høj grad har en udfordring, når den farligste form for affald vokser i mængde år for år.

Forskellige løsningsforslag

Refurbishing og recycling

En af de løsninger der kan være med til at nedbringe problemet er refurbishing. Lad os hvad der gemmer sig bag dette engelske ord, som i sin oprindelige betydning betyder “renovering”.

Når man refurbisher udstyr vil det sige at man tager brugte produkter, og klargør dem med henblik på at sende dem ud på detail markedet igen. Det sker både indenfor hvidevarer og forbrugerelektronik.

En af de store spillere indenfor refurbishing i Danmark er Refurb.dk, som både er broker af genbrugt udstyr og samtidig har en webshop med brugte computere.

Hos Refurb opkøber de større partier computere fra både private virksomheder, leasingselskaber, universiteter, skoler og offentlige aktører. Herefter opsættes alt udstyret på værkstedet i Hornslet ved Århus, hvor computere og mobiler datarenses og data slettes, så det bliver klar til en ny ejer.

På den måde forlænges levetiden på udstyret, og en stor mængde bærbare computere slipper for at ende i hylder og skuffer, og får i stedet nyt liv hos en børnefamilie, en studerende eller en anden virksomhed, som godt kan “nøjes” med sidste års model.

Særligt Apple computere giver dog mening at reycle, da de er bygget til at holde i mange år, og har komponenter, som er af meget høj kvalitet. Vi anbefalder denne artikel hos forbrugstest.dk omkring køb af brugte apple computere.

Forsvarlig deponering af brun- og hvidevarer

Det er vigtigt at vi som borgere bliver bedre til at få elektronik og hvidevarer afleveret på genbrugspladserne, når de har udtjent deres levetid.

Der er også virksomheder som Refurb.dk, som opkøber større partier, hvis der er mulighed for at udstyret kan genanvendes. Er udstyret helt outdated og ikke brugbart til at kunne tages i brug igen, da skal det afskaffes på bedst mulige vis. Læs videre her omkring deponering af hvidevarer.

Foto fra forbrugermagasinet boligjournalen.dk

Politiske initiativer for oplysning om af skadelige stoffer

En af de andre sider af løsningen, er at arbejde for at oplyse om og begrænse mængden af skadelige stoffer og giftstoffer, som anvendes i produktionen af computere og mobiler.

Ved at gøre det mere synligt hvad produkterne indeholder, bliver det en smule lettere for forbrugeren, at gennemskue hvad der er det bedste køb set fra et miljømæssigt hensyn.

Bl.a Apple er blevet bedre til at synliggøre hvilke stoffer der bruges i produktionen af deres populære iPhones og Macbooks.

Senest på deres sidste Keynote havde de desuden fokus på at man kan indsende sit brugte udstyr, som så vil blive adskilt af deres nyeste robot-opfindelse Siam:

I videoen ses det hvordan hele mobilen adskilles, hvorefter hver enkelt komponent sirligt sorteres i kasser, og kan indgå i produktionen af nye enheder, og det hele kan sammelignes med refurbishing modellen, hvor man gennemtester det gamle udstyr, og genanvender de dele som er fuldt funktionsdygtige.

Forbud mod skadelige stoffer

Der er også brug for lovgivning på området, da kapitalistiske kræfter sjældent tilgodeser de miljømæssige hensyn, som knytter sig til produktion. Tværtimod til disse kræfter altid optimere mod profit-optimering, og dermed behøve politiske indgreb og indgriben for at miljøet tilgodeses.

Siden 2006 har EU har en lovgivning på området, som har påpeget en begrænsning af visse produkter indenfor godkendelse efter RoHS-direktivet.

Der er seks stoffer på listen:

  • bly
  • hexavalent chrom
  • kviksølv
  • cadmium
  • polybromerede biphenyler
  • polybromerede diphenylethere
Info
Den maksimale tilladte koncentration er 0,1 procent af vægten, bortset fra cadmium, som ikke kan overstige 0,01 vægtprocent.

Kravene til produktionen af produkter til salg i EU kan ses her. Kravene gælder ikke produktion af udstyr der eksporteres ud af EU, men opkøbes der partier af computere, hvidevarer, mobiler og andet udenfor EU, skal disse apparater og enheder også overholde disse regler.

Disse regler er med til at beskytte forbrugeren, men det er stadig vigtigt at begrænse produktionen af elektronik mest muligt, samtidig med at der skal oplyses omkring indholdet i gamle produkter, som er produceret op til indførelsen af disse regler.

Gamle elektroniske brun- og hvidevarer kræver i særlig grad sortering og opsplitning af komponenter ved deponering, pga. af højt indhold af skadelig kemi.

 

You may also like...

Leave a Reply