Ansættelse af udlænding – det skal du være opmærksom på som arbejdsgiver

Reglerne om ansættelse af udlændinge er en smule komplicerede, men der er ingen grund til at afstå fra at ansætte vedkommende. Her får du et overblik over det basale ved en sådan ansættelse, så du kan få foden på det praktiske – det er nemlig dit ansvar at sikre, at din arbejdskraft er lovlig:

Kan jeg ansætte ham/hende med det samme?
Der er tre grupper: Norden, EU/EØS+Schweiz og alle andre nationaliteter.

  • For Norden (Finland, Island, Norge og Sverige) gælder, at udlændinge kan ansættes med det samme.
  • For EU/EØS+Schweiz gælder, at de kan arbejde med det samme, men skal søge registreringsbevis hos Statsforvaltningen umiddelbart efter.
  • Alle andre nationaliteter skal have arbejdstilladelse. Arbejdstilladelser kan indeholde forskellige begrænsninger på arbejdstid, sæsonarbejde mm. En arbejdstilladelsesstatus vil fremgå på deres opholdstilladelse (plastikkort, på størrelse med et dankort) samt hvilke begrænsninger der gælder. HUSK: det er dit ansvar at dette er i orden.

 

Hvordan tjekker jeg arbejdstilladelsen på opholdstilladelsen?

Kortet skal være udstedt i Danmark og passe på personens egentlige identitet. Du finder “DK” i øverste højre hjørne på danske kort. Begrænsningerne vil fremgå midt på kortet, hvor der vil stå hvilken type arbejdstilladelse vedkommende har (E, J, P, R eller Z).

E: Tidsbegrænset opholdstilladelse uden ret til at arbejde 

J: Tidsbegrænset opholdstilladelse med ret til arbejde i specifikt job hos specifik arbejdsgiver

P: Samme som “J”

R: Tidsbegrænset opholdstilladelse med ret til arbejde i en kortere periode end opholdstilladelsen. Det fremgår af kortet hvor længe

Z: Tidsbegrænset opholdstilladelse med ret til at arbejde max 15 eller 20 timer ugentligt (står på kortet) hos vilkårlig arbejdsgiver (fuldtid er dog tilladt i juni, juli og august).

På bagsiden under “bemærkninger” vil du se, om arbejdstilladelsen er begrænset til bestemte arbejdsgivere eller arbejdstimer. Sikr dig ved at tage farvekopier af begge sider af Passet og opholdstilladelsen.

Kan man arbejde på et besøgsvisum?

Typisk ikke, men der er undtagelser. Ved et visumbesøg kan man nogle gange lave arbejdsrelaterede aktiviteter. Det gælder:

  • Modtagelse og given undervisning
  • Deltagelse i møder, forhandlinger, briefing, oplæring samt instruktion

Det gælder ikke:

  • Medvirken til skabelse, bidragelse til eller ændring af produkt
  • Enhver bidragen til virksomhedens output

Medarbejdere fra udlandske virksomheder til en dansk virksomhed kan montere, installere og reparere et produkt – her dækker “montør-reglen”.

Det er vigtigt, at man sikrer sig at man kan nå omkring det man vil på sit besøgsvisums 90 dage, for hvis det sent går op for én at man får brug for en arbejdstilladelse har man ikke mulighed for forlængelse. Ved ansøgning om besøgsvisum skal det udpensles i detaljer, hvad den besøgende medarbejdere helt konkret vil undervises eller oplæres i, og hvordan. Jo mere der oplyses, jo hurtigere går det med ansøgningen.

Forlængelse af opholds og/eller arbejdstilladelsen

Du kan godt sætte en udlænding i arbejde mens vedkommende venter på svar på forlængelsen af opholds- og arbejdstilladelsen. Men husk at udlændingen skal have søgt om forlængelse inden udløbelse af sin opholds- og arbejdstilladelse – ellers er det ulovligt arbejde.

Hvad er straffen for ulovligt arbejde?

Ved uretsmæssig beskæftigelse af en eller flere udlændinge er det enten et spørgsmål om en bøde eller fængsel.

Det samme gælder for udlændingen, der kan få op mod et års fængsel, udvisning samt indrejseforbud for en tid. Så læs godt op på reglerne!

Kilde: https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/arbejde/info_til_arbejdsgivere.html

 

You may also like...

Leave a Reply